วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อการพ้นทุกข์(กรรมฐาน ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อการพ้นทุกข์
600513_07_กรรมฐานปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อการพ้นทุกข์.mp3