วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค.๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล