วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทำกำลังใจให้เข้มแข็งในการเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำกำลังใจให้เข้มแข็งในการเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
600527_08_ปกิณกะธรรมทำกำลังใจให้เข้มแข็งในการเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง.mp3