วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กระแสพระนิพพาน(เทศน์ ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-เทศน์กระแสพระนิพพาน
600528_03_เทศน์กระแสพระนิพพาน.mp3