วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การชำระจิตที่ผ่านมา(กรรมฐาน ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการชำระจิตที่ผ่านมา
600512_07_กรรมฐานการชำระจิตที่ผ่านมา.mp3