วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๐)

๙ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
600509_02_ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3