วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600514_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3