วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600513_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3