วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พึงตั้งจิตอธิษฐานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๐)

๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงตั้งจิตอธิษฐานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ
600501_03_ปกิณกะธรรมพึงตั้งจิตอธิษฐานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ.mp3