วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
600527_07_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน.mp3