วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ
600512_08_ปกิณกะธรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ.mp3