วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การละตัวตนมานะด้วยความเมตตา(นิทาน ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-นิทานการละตัวตนมานะด้วยความเมตตา
600512_06_นิทานการละตัวตนมานะด้วยความเมตตา.mp3