วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระพุทธเจ้า
600507_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3