วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600527_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3