วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ละความชั่ว เจริญเมตตา ทำจิตให้ผ่องใส(กรรมฐาน ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานละความชั่ว เจริญเมตตา ทำจิตให้ผ่องใส
600506_10_กรรมฐานละความชั่วเจริญเมตตาทำจิตให้ผ่องใส.mp3