วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้เห็นอริยสัจย่อมทำกำลังใจไปนิพพานเป็นอารมณ์(เทศน์ ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-เทศน์ผู้เห็นอริยสัจย่อมทำกำลังใจไปนิพพานเป็นอารมณ์
600507_02_เทศน์ผู้เห็นอริยสัจย่อมทำกำลังใจไปนิพพานเป็นอารมณ์.mp3