วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๐)

๒๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600526_01_ปกิณกะธรรมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3