วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในการบูชาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาครูบาอาจารย์
600528_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาครูบาอาจารย์.mp3