วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำจิตให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนเจริญพระกรรมฐาน
600506_09_ปกิณกะธรรมทำจิตให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนเจริญพระกรรมฐาน.mp3