วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อาโลกสิณทำจิตให้ผ่องใส(กรรมฐาน ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานอาโลกสิณทำจิตให้ผ่องใส
600513_03_กรรมฐานอาโลกสิณทำจิตให้ผ่องใส.mp3