วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติสมาธิแบบเต็มกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิแบบเต็มกำลังใจ
600513_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิแบบเต็มกำลังใจ.mp3