วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทบทวนข้อปฏิบัติ(กรรมฐาน ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานทบทวนข้อปฏิบัติ
600514_04_กรรมฐานทบทวนข้อปฏิบัติ.mp3