วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
600514_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3