วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต
600510_11_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต.mp3