วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
600510_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3