วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังคือกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังคือกำลังใจเต็ม
600506_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังคือกำลังใจเต็ม.mp3