วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การใช้กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๐)

๕ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการปฏิบัติ
600505_01_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการปฏิบัติ.mp3