วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การหาที่พึ่งเฉพาะตน(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๐)

๒๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการหาที่พึ่งเฉพาะตน
600526_02_ปกิณกะธรรมการหาที่พึ่งเฉพาะตน.mp3