วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จิตตั้งมั่นด้วยทรงพรหมวิหารสี่(กรรมฐาน ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานจิตตั้งมั่นด้วยทรงพรหมวิหารสี่
600512_04_กรรมฐานจิตตั้งมั่นด้วยทรงพรหมวิหารสี่.mp3