วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีด้วยความเมตตาและกตัญญูจึงจะถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-เทศน์ทำความดีด้วยความเมตตาและกตัญญูจึงจะถึงมรรคผล
600527_04_เทศน์ทำความดีด้วยความเมตตาและกตัญญูจึงจะถึงมรรคผล.mp3