วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อิติปิโสภะคะวา ในวันวิสาขบูชา(เทศน์ ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-เทศน์อิติปิโสภะคะวา ในวันวิสาขบูชา
600510_03_เทศน์อิติปิโสภะคะวาในวันวิสาขบูชา.mp3