วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจเต็มในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มในการให้ทาน
600511_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มในการให้ทาน.mp3