วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การแก้อารมณ์ฟุ้ง(กรรมฐาน ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการแก้อารมณ์ฟุ้ง
600511_04_กรรมฐานการแก้อารมณ์ฟุ้ง.mp3