วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
600510_01_ปกิณกะธรรมการระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา.mp3