วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พิจารณาสังขารเพื่อละสักกายทิฐิ(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพิจารณาสังขารเพื่อละสักกายทิฐิ
600513_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาสังขารเพื่อละสักกายทิฐิ.mp3