วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจเพื่อมรรคผล
611020_04_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจเพื่อมรรคผล.mp3