วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อย่าให้นิวรณ์กั้นขวางในการทำความดีจึงจะบรรลุมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๑)

๑๕ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าให้นิวรณ์กั้นขวางในการทำความดีจึงจะบรรลุมรรคผล
611015_05_ปกิณกะธรรมอย่าให้นิวรณ์กั้นขวางในการทำความดีจึงจะบรรลุมรรคผล.mp3