วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๓ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611023_06_พระเมตตาพร.mp3