วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ถึงพร้อม
611019_07_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ถึงพร้อม.mp3