วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๘ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611028_06_พระเมตตาพร.mp3