วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทาน ศีล ภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ
611021_01_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ.mp3