วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๕ ต.ค. ๖๑)

๑๕ ต.ค. ๖๑-เทศน์กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
611015_03_เทศน์กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3