วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย
611023_04_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3