วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ในเขตปฏิบัติพึงตั้งใจปฏิบัติละความฟุ้งซ่านในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๑)

๕ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมในเขตปฏิบัติพึงตั้งใจปฏิบัติละความฟุ้งซ่านในโลกธรรม
611005_01_ปกิณกะธรรมในเขตปฏิบัติพึงตั้งใจปฏิบัติละความฟุ้งซ่านในโลกธรรม.mp3