วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๕ จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน ๔ ทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๕ จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน ๔ ทรงตัว
611006_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๕จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน๔ทรงตัว.mp3