วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๖ การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๖ การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต
611013_09_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๖การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต.mp3