วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วงล้อแห่งธรรม(เทศน์ ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-เทศน์วงล้อแห่งธรรม
611021_03_เทศน์วงล้อแห่งธรรม.mp3