วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดี(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๑)

๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดี
611007_03_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดี.mp3