วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
611028_01_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3