วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ละความยินดีในกามคุณในยามทำจิตสงบ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความยินดีในกามคุณในยามทำจิตสงบ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ
611023_01_ปกิณกะธรรมละความยินดีในกามคุณในยามทำจิตสงบเพื่อให้เกิดปัญญาญาณ.mp3